Algemeen Info

info@vmcn-mx.nl

Rekening gegevens VMCN:

 IBAN NL05RABO0102635471
 BIC RABONL2U
 ten name van: VMCN

Vintage Motocross Club Nederland is een samensmelting tussen de Dutch Pre 70
Classsic Motocrossclub en de Dutchtwinshock Club.

LidKNMV
00 Dutch logo 600x600 prechtsLogo VMCNlinksdtsweblogo

Dutch Twinshock Vintage Motorcrossclub (DTS/VMC)
De motorcrossclub DUTCHTWINSHOCK (DTS) is opgericht in februari 1997,
DTS heeft zich tot doel gesteld om in georganiseerd verband wedstrijden met vintage crossmotoren die ouder
zijn als 20 jaar, te promoten. De wedstrijden worden georganiseerd door motorsportverenigingen die zich
hiervoor aanmelden, verspreid over Nederland.

In januari 2001 is de klasse DTS is overgegaan in de DTS klassen Masters en Experts.
In januari 2005 is de klasse DTS Mono is toegevoegd aan de DTS klassen.
In januari 2008 is de klasse DTS Pré 77 toegevoegd aan de DTS klassen.
Deze klasse is in december 2011 beëindigd.

In januari 2009 is de klasse DTS Mono overgegaan in de DTS klasse Pré 88.
In januari 2010 is de klasse DTS Pré 88 2010 overgegaan in de DTS Pré 90 klasse.
In december 2011 is de klasse DTS Pré 77 is beëindigd.
In januari 2012 zijn de klassen DTS Masters en Experts overgegaan en aangepast naar de DTS 50+ en 50- klassen.
In 2012 is de naamstelling Vintage (Vintage Motorcrossclub) aan de DTS toegevoegd en is voortaan Dutch
Twinshock Vintage motorcrossclub (DTS/VMC). Dit om alle vintage klassen te kunnen dekken.
Dutch Pré 70 Classic Motocrossclub.
Op 19 april 1980 werd in Hengelo Gelderland de eerste cross wedstrijd gehouden met oude motoren. Er waren
18 deelnemers waarvan 16 Nederlanders.

Hierna werden er incidenteel veteraancrossen georganiseerd met oude motoren. Wim van Voorst nam hierbij
het voortouw en het groeide uit tot ongeveer 6 wedstrijden per jaar die leidden tot een kampioenschap. In maart
1991 organiseerde “Team Plezier” de feestavond met kampioenshuldiging in het schoolgebouw in Arnhem waar
Herman Leunen toen werkte. Wim van Voorst benaderde op die avond Jos Verweij, Johan Roosink en Paul van
Lieshout om de organisatie van wedstrijden van hem over te nemen. Hij overhandigde aan Jos een lijst met
59 namen, waarna Jos bij die 59 personen f 25,00 contributie ging incasseren om de kosten te dekken.
In februari 1992 werd een vergadering uitgeschreven door Jos Verweij in Motel Arnhem. Paul van Lieshout trok
zich terug en Herman Leunen kwam in zijn plaats. Dit werd de oprichtingsvergadering. Het bestuur bestond
toen uit Jos Verweij, voorzitter/penningmeester, Herman Leunen, secretaris en Johan Roosink, lid. In datzelfde
jaar kreeg de vereniging onder de naam DUTCH PRÉ 70 VETERANEN MOTOCROSSCLUB een officiële
status door het passeren van statuten door notaris Van Acker te Roermond. Tegelijkertijd werd een technische
commissie ingesteld.

In 1996 is, omdat het om oude motoren gaat, de naam veranderd in DUTCH PRÉ 70 CLASSIC MOTOCROSSCLUB.

In 1997 werd de technische commissie opgeheven en een rijderscommissie ingesteld. Johan Roosink
vertegenwoordigde het bestuur in die commissie. Deze rijderscommissie had niet het beoogde resultaat.
Om een breder draagvlak in het bestuur te krijgen is de rijderscommissie opgegaan in het bestuur, dat vanaf
toen uit 5 leden bestond.

In de afgelopen jaren werden elk jaar minstens vier bestuursvergaderingen gehouden, terwijl daarnaast
regelmatig telefonisch lopende zaken werden besproken. De club groeide uit tot een toonaangevende
organisatie in Europa.

Om de classic motocross nationaal en internationaal op een hoger plan te brengen is op initiatief van Jos
Verweij en Herman Leunen contact gezocht met andere landen waar ook classic motocross wordt bedreven.
Dit had tot gevolg dat in januari 2000 de European Classic Motocross Organisation, de ECMO, werd opgericht.
Hierin participeren nu 14 landen. Deze landen onderschrijven allen dezelfde doelstelling “Classic motoren in stand
houden en er mee crossen in zo origineel mogelijke staat. Het moet een exclusief gebeuren zijn.”
Daartoe wordt jaarlijks een General Meeting gehouden met de 14 landenvertegenwoordigers waarbij een
evaluatie plaats vindt. Het ECMO-Reglement wordt telkens voor 3 jaren vastgesteld.

Samenwerking en fusie
In 2013 is de samenwerking tussen de Dutch Twinshock Vintage motorcrossclub en de Dutch Pré 70 Motorcrossclub
geconcretiseerd.
In januari 2014 gaan de beide clubs als één club verder onder de naam Vintage Motocrossclub Nederland, de VMCN.

De gezamenlijke doelstelling is het in standhouden van Vintage (Classic) Motocross in Nederland.

milieu 

Het is voor iedereen VERPLICHT om een officieel erkende
milieu mat onder iedere motor te hebben liggen tijdens onze

wedstrijden.Dit hebben wij afgesproken met alle organiserende
clubs.Als er geconstateerd word dat er geen mat onder uw
motor ligt word u voor deze dag UITGESLOTEN voor de
wedstrijd.Als extra service hebben wij een deal met
Absorbit. En hebben wij deze matten op voorraad genomen.Als
u een mailtje stuurt naar het Secretariaat zorgen wij er voor dat
deze klaar ligt bij de eerst komende wedstrijd.De matten
kosten 15 euro per stuk te voldoen bij op halen van de mat.

 Transponders 

Met ingang van 2008 rijden wij met Transponders ,Heeft u
geen Transponder word u niet geklasseerd en krijgt u ook
geen punten voor het kampioenschap

 
www.mylaps.com
www.mylaps.com/nl/products/x2-transponder-mx/1654 
 
220166381cc02536919f18100ea41f8b_normal

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Scroll to top