Lidmaatschap en Districtslicenties 2015

 Geachte Leden,

 De procedure voor het lidmaatschap van 2015 is gewijzigd ten opzichte van
 vorige jaren.
 Bestaande leden moeten om hun lidmaatschap voor 2015 te verlengen enkel de
 contributie (€35,-) overmaken onder vermelding van uw transpondernummer
 naar onderstaande rekening.

 IBAN NL05RABO0102635471
 BIC RABONL2U
 ten name van: VMCN

 LET OP: bovenstaande gegevens zijn enkel voor de contributie, NIET voor de
 districtlicenties!!
 Nieuwe leden dienen zich in te schrijven via onderstaande link
 https://vmcn-mx.nl/lidmaatschap

 Leden die van klasse wisselen dienen de wijzigingen door te sturen naar
 thijs@vmcn-mx.nl en uiteraard de contributie te betalen naar de gegevens
 hierboven, onder vermelding van het transpondernummer.

 De datum voor het behoud van je rijnummer hebben we dit jaar vervroegd
 naar 1-2-2015. Rijders die hun rijnummer willen behouden, dienen voor deze
 datum de contributie overgemaakt te hebben.

 Districtslicenties

  De kosten van de districtslicentie 2015 bedragen € 75,00

Betaling dient te geschieden naar Let op

IBAN NL40 RABO 0300 7695 63
BIC RABONL2U

ten name van  VMCN Districtslicenties

 Voor het aanvragen van de districtslicentie verwijzen we naar de volgende
 pagina:

 https://vmcn-mx.nl/district-licentie-2015

 Graag de stappen volgen, let op: Het rekeningnnummer van de
 districtslicenties is NIET hetzelfde als het rekeningnummer van het
 lidmaatschap.

 Bedankt voor de medewerking, wij wensen jullie allemaal een prettige
 jaarwisseling en een voorspoedig en sportief 2015.


 Met vriendelijke groet, with kind regards,

 VMCN
 Vintage Motocross Club Nederland
Scroll to top