Over de VMCN + Geschiedenis

Wie zijn wij?

Vintage Motocross Club Nederland (VMCN) is een samensmelting tussen de Dutch Pre 70 Classic Motocrossclub en de Dutchtwinshock Club. 

De VMCN organiseert +- 14 motocrosswedstrijden per jaar, verdeeld door heel Nederland, waarbij de nadruk ligt op (vintage) crossmotoren tot en met bouwjaar 1996. De vintage crossmotoren worden uitgesplitst in diverse klassen, klik hier voor de beschrijving per klasse.

Hieronder vindt u de geschiedenis van beide clubs, wat uiteindelijk heeft geleidt tot VMCN.


Dutch Twinshock Vintage Motorcrossclub (DTS/VMC)

De motorcrossclub DUTCHTWINSHOCK (DTS) is opgericht in februari 1997,
DTS heeft zich tot doel gesteld om in georganiseerd verband wedstrijden met vintage crossmotoren die ouder zijn als 20 jaar, te promoten. 

De wedstrijden worden georganiseerd door motorsportverenigingen die zich hiervoor aanmelden, verspreid over Nederland. 

In januari 2001 is de klasse DTS is overgegaan in de DTS klassen Masters en Experts.
In januari 2005 is de klasse DTS Mono  toegevoegd aan de DTS klassen.
In januari 2008 is de klasse DTS Pré 77 toegevoegd aan de DTS klassen. Deze klasse is in december 2011 beëindigd.

In januari 2009 is de klasse DTS Mono overgegaan in de DTS klasse Pré 88.
In januari 2010 is de klasse DTS Pré 88 2010 overgegaan in de DTS Pré 90 klasse.
In januari 2012 zijn de klassen DTS Masters en Experts overgegaan en aangepast naar de DTS 50+ en 50- klassen.
In 2012 is de naamstelling Vintage (Vintage Motorcrossclub) aan de DTS toegevoegd en is voortaan Dutch Twinshock Vintage motorcrossclub (DTS/VMC). Dit om alle vintage klassen te kunnen dekken.


Dutch Pré 70 Classic Motocrossclub

Op 19 april 1980 werd in Hengelo Gelderland de eerste cross wedstrijd gehouden met oude motoren. Er waren 18 deelnemers waarvan 16 Nederlanders. Hierna werden er incidenteel veteraan crossen georganiseerd met oude motoren. Wim van Voorst nam hierbij het voortouw en het groeide uit tot ongeveer 6 wedstrijden per jaar die leidden tot een kampioenschap. 

In maart 1991 organiseerde “Team Plezier” de feestavond met kampioenshuldiging in het  schoolgebouw in Arnhem waar Herman Leunen toen werkte. Wim van Voorst benaderde op die avond Jos Verweij, Johan Roosink en Paul van Lieshout om de organisatie van wedstrijden van hem over te nemen. Hij overhandigde aan Jos een lijst met 59 namen, waarna Jos bij die 59 personen

f 25,00 contributie ging incasseren om de kosten te dekken.
In februari 1992 werd een vergadering uitgeschreven door Jos Verweij in Motel Arnhem. Paul van Lieshout trok zich terug en Herman Leunen kwam in zijn plaats. Dit werd de oprichtingsvergadering. Het bestuur bestond toen uit Jos Verweij, voorzitter/penningmeester, Herman Leunen, secretaris en Johan Roosink, lid. In datzelfde jaar kreeg de vereniging onder de naam DUTCH PRÉ 70 VETERANEN MOTOCROSSCLUB een officiële status door het passeren van statuten door notaris Van Acker te Roermond. Tegelijkertijd werd een technische commissie ingesteld.

In 1996 is, omdat het om oude motoren gaat, de naam veranderd in DUTCH PRÉ 70 CLASSIC MOTOCROSSCLUB.

In 1997 werd de technische commissie opgeheven en een rijderscommissie ingesteld. Johan Roosink
vertegenwoordigde het bestuur in die commissie. Deze rijderscommissie had niet het beoogde resultaat. Om een breder draagvlak in het bestuur te krijgen is de rijderscommissie opgegaan in het bestuur, dat vanaf toen uit 5 leden bestond.

In de afgelopen jaren werden elk jaar minstens vier bestuursvergaderingen gehouden, terwijl daarnaast regelmatig telefonisch lopende zaken werden besproken. De club groeide uit tot een toonaangevende organisatie in Europa.

Om de classic motorcross nationaal en internationaal op een hoger plan te brengen is op initiatief van Jos Verweij en Herman Leunen contact gezocht met andere landen waar ook classic motorcross wordt bedreven. Dit had tot gevolg dat in januari 2000 de European Classic Motocross Organisation, de ECMO, werd opgericht. Hierin participeren nu 14 landen. Deze landen onderschrijven allen dezelfde doelstelling “Classic motoren in stand houden en er mee crossen in zo origineel mogelijke staat. Het moet een exclusief gebeuren zijn.” Daartoe wordt jaarlijks een General Meeting gehouden met de 14 landenvertegenwoordigers waarbij een evaluatie plaats vindt. Het ECMO-Reglement wordt telkens voor 3 jaren vastgesteld.


Samenwerking en fusie

In 2013 is de samenwerking tussen de Dutch Twinshock Vintage motorcrossclub en de Dutch Pré 70 Motorcrossclub geconcretiseerd.
In januari 2014 zijn de beide clubs als één club verder gegaan onder de naam Vintage Motocrossclub Nederland, de VMCN.

De gezamenlijke doelstelling is het in standhouden van Vintage (Classic) Motocross in Nederland.

Inmiddels hebben we reeds 9 seizoenen verreden als VMCN club zijnde, en is vrijwel iedereen op het gebied van classic motorcross gewend aan de fusie.

Wij hopen in 2023 wederom een mooi jaar te hebben, waarin de volgende klassen zullen starten tijdens diverse VMCN wedstrijden:

  • Classic 50cc (50cc motoren van voor 1982, kreidlers, VHS, He-Ja Sachs enz.)
  • Classic 60+ (Leeftijd boven 60 jaar, Motoren van voor 1974 zoals: BSA’s, CZ’s, Triumph enz.)
  • Classic 60- (Leeftijd onder 60 jaar, Motoren van voor 1974 zoals: BSA’s, CZ’s, Triumph enz.)
  • Twinshock 50+ (Leeftijd boven 50 jaar, twinshock motoren met luchtkoeling en trommelremmen)
  • Twinshock 50- (Leeftijd onder 50 jaar, twinshock motoren met luchtkoeling en trommelremmen)
  • Pre 97 ‘Super EVO’ 40+ (Leeftijd vanaf 40 jaar, motoren van voor 1997)
  • Pre 97 ‘Super EVO’ Open (Leeftijd vanaf 16 jaar, motoren van voor 1997)
  • Pre 97 ‘Super EVO’ 125cc (Leeftijd vanaf 13 jaar, motoren van voor 1997)
  • MX50 (Leeftijd vanaf 13 jaar, motoren conform brommercross reglement)

Scroll to top