MX50 Euronations en VMXdN 50CC Nations

English version below >>>

Hoi alle MX50 en de Classic 50cc fanaten,

Helaas moeten wij de Euronations MX50 en de Vintage MXdN 50cc op 22 en 23 juni 2024 afgelasten.


We hebben in november 2023 besloten om de Euronations samen met de Vintage 50cc te organiseren in 2024. We hebben toen direct een datum en de prachtige locatie het 50cc circuit in Delfzijl bekend gemaakt.

Sinds de inschrijving is geopend blijven de (internationale) inschrijvingen achter, er zijn maar 3 landen vertegenwoordigd. Dit is te weinig om een Euronations en een Vintage MXdN 50cc te organiseren.

Alle rijders die zich ingeschreven hebben krijgen het inschrijfgeld teruggestort, minus 0,5% service kosten van het betaalsysteem, en ontvangen een mail.

Het goede nieuws is dat we een alternatief programma hebben gemaakt voor het weekend van 22 en 23 juni 2024. Op zaterdag 22 juni is er een vrije trainingsdag voor al onze leden en op zondag 23 juni houden we een ONK MX50 en een NK Classic 50cc waar ook door alle landen ingeschreven kan worden. Zo houden we toch een internationaal tintje aan deze wedstrijden.

Wat moet je doen:

Als je geen lid bent van de VMCN moet je vóór donderdag 20 juni 2024 inschrijven als daginschrijving op de VMCN-site. Kosten zijn € 15,- en op zondag € 25,- inschrijfgeld. Heb je geen geldige licentie kun je deze aanvragen bij de MON voor de datum 22 en 23 juni 2024.

Als je lid bent hoef je je alleen maar aan te melden op zaterdag 22 en zondag 23 juni 2024. Dit kan via:

Overnachten is mogelijk vanaf vrijdag 21 juni 2024 bij het circuit van Delfzijl. Melden bij de poort.


English:

>>> English

Hi all MX50 and the Classic 50cc fanatics,

Unfortunately we have to cancel the Euronations MX50 and the Vintage MXdN 50cc on June 22 and 23, 2024!!

We decided in November 2023 to organize the Euronations together with the Vintage 50cc in 2024. We immediately announced a date: the beautiful location, the 50cc circuit in Delfzijl.

Since registration opened, international registrations have lagged behind, leaving only 3 countries represented. This is not enough to earn a Euronations and a Vintage MXdN 50cc.

All riders who have registered will be refunded the registration fee, minus 0.5% service costs of the payment system, and will receive an email.

The good news is that we have created an alternative program for the weekend of June 22 and 23, 2024. On Saturday 22 June there will be a free practice day and on Sunday 23 June we will hold an ONK MX50 and an NK Classic 50cc where all countries can also register. This way we still keep an international touch to these races.

What to do:

If you are not a member of the VMCN, you must register as a day registration on the VMCN site before Thursday 20 June 2024. Costs are €15 and on Sundays €25 registration fee. If you do not have a valid license, you can apply for one at the MON before the date June 22 and 23, 2024.

If you are a member, all you have to do is sign up on Saturday 22 and Sunday 23 June 2024.

Overnight stays will be possible from Friday 21 June 2024 at the Delfzijl circuit. Report to the gate.

Scroll to top