Maand: december 2013

Uitnodiging Ledenvergadering VMCN 2014

Beste sportvrienden,

Namens het bestuur nodigen we jullie bij deze uit voor onze jaarvergadering, tevens oprichtingsvergadering, die wordt gehouden op Zondag middag  26-1-2014

Logo VMCN

Beste sportvrienden,

Zoals de meeste al weten is de samenvoeging van de 2 bestaande classic motocross clubs in Nederland

een feit. Na goed overleg onderling, tussen de 2 besturen is het eind 2013 een feit geworden. De Dutch
Pré 70 en de DTS-VMC gaan in 2014 verder als : VMCN

 

Vintage Motocross Club Nederland.

(Vernieuwde website: www.vmcn-mx.nl)

 

Natuurlijk gaat dit niet allemaal vanzelf. Gelukkig is er al een hoop werk gedaan.

Daar bij denk ik aan de nieuwe website , het logo, de inschrijfformulieren en ga zo maar door.

Voor jullie (als rijder) zal er vrijwel niets veranderen, de wedstrijden zullen in 2014 verreden worden

zoals het in het verleden ook altijd al ging, dezelfde klassen , dezelfde volgorde , zelfde startnummers,
zelfde reglement , alleen onder een andere club naam. Wel gaat er met betrekking tot de
inschrijvingen het e.e.a. veranderen.

De inschrijving voor iedereen (dus zowel de Dutch Pré 70 als de DTS-VMC leden) zullen ze

eenmalig moeten voldoen op de inmiddels nieuwe site: www.vmcn-mx.nl.

Onder het kopje “Algemene info” vindt je de link “Lidmaatschap”. Wanneer je deze aanklikt, opent
het inschrijvingsformulier. Wanneer je alles volledig hebt ingevuld, druk je op verzenden, en krijg je
automatisch een bevestigingsmail. Het lidmaatschapsgeld van € 35,- kan overgemaakt worden onder
vermelding van je transpondernummer, op het volgende Rabobank gevestigd in Rijk  van Nijmegen rekeningnummer: NL05RABO0102635471 t.n.v. VMCN

IBAN NL05RABO0102635471
BIC RABONL2U

Met de voorbereidingen zijn we lekker bezig en de vooruitzichten zijn goed.

Wederom zijn er weer diverse ( waaronder ook nieuwe ) club geïnteresseerd in een classic wedstrijd
voor seizoen 2014.

Raadzaam is het dan ook om onze leden vergadering begin volgend jaar te bezoeken.

Waar wij als bestuur jullie graag nogmaals willen toelichten wat er allemaal aan staat te komen.

Tot slot willen wij namens het hele bestuur van de Pré 70 en de DTS/VMC jullie allen een fijne

jaarwisseling toe wensen en graag tot 26 januari 2014 in Hedel .

Logo VMCN

Beste sportvrienden, Leuth 1-1-2014,

 

Namens het bestuur nodigen we jullie bij deze uit voor onze jaarvergadering, tevens
oprichtingsvergadering, die wordt gehouden op Zondag middag 26-1-2014

 

Locatie : Boerengolf, Achterdijk 57 , 5321 JB, Hedel. ( www.boerengolfhedel.nl)

Zaal open: 13.30 Start vergadering: 14.00 uur.

 

AGENDA:

. Openingswoord door de voorzitter
. Vaststelling agenda
. Vaststelling notulen jaarvergadering 2013
. Jaaroverzicht 2013 en vooruitzichten
. Financieel verslag door de penningmeester , reiskosten.
. Ingekomen stukken
. Samenwerking ONKBFC en verslag feestavond / huldiging
. Verslag vergaderingen Pre’70 – DTS/VMC
. Samenvoeging Pré 70 –DTS/VMC en eerste opzet plannen
. Statuten 2014
. Reglementen, uitleg klasse indelingen
. Presentatie logo, site en inschrijvingen ( Trainingspas)
. Wedstrijd kalender
. Rijdercommissie en Pré 90 comité
. Bestuursverkiezing : Aftredend en herkiesbaar Max Wagener , eventuele nieuwe
kandidaten kunnen zich opgeven tot 3 dagen voor de vergadering.
. Pauze
. Rondvraag
. Afscheid bestuur Pre’70, Mari vd Putten , inwijding nieuwe vereniging
. Sluiting en borrelen.

 

Zoals altijd weten wij dat ieder jaar de opkomst op onze kalender vergadering
groeit. Dit getuigt niet alleen van interesse maar ook van betrokkenheid van jullie
naar onze club.

Aangezien er dit jaar veel verandert willen wij als bestuur nogmaals benadrukken
dat jullie bezoek op deze vergadering zeer op prijs wordt gesteld.

Vragen en ideeën gaarne ruim voor de vergadering mailen of naar ons opsturen.

info@vmcn-mx.nl

Op de jaarvergadering bestaat de mogelijkheid om je districtslicentie voor 2014 al aan te
vragen. Denk hierbij aan je pasfoto !!

 

NIEUWS

Vintage Motocross Club Nederland is een samensmelting tussen de Dutch Pre 70
Classsic Motocrossclub en de Dutchtwinshock Club.
00 Dutch logo 600x600 pdtsweblogo

Scroll to top