Laatste Nieuws

ledenvergadering 2018

Beste sportvrienden,                                                                         Ammerzoden 9-1-2018,

Namens het bestuur nodigen we jullie bij deze uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering van de VMCN, die wordt gehouden op Zondag middag  28-1-2018

Locatie :         Boerengolf,  Achterdijk 57 , 5321 JB, Hedel.       ( www.boerengolfhedel.nl)

Zaal open: 13.30       Start vergadering: 14.00 uur.

AGENDA:

 • Openingswoord door de voorzitter;
 • Vaststelling agenda;
 • Vaststelling notulen jaarvergadering 2017;
 • Jaaroverzicht 2017 en vooruitzichten 2018;
 • Financieel verslag door de penningmeester;
 • Ingekomen stukken;
 • Reglementen en eventuele wijzigingen, klasse indeling, statuten;
 • Wedstrijd kalender 2018;
 • Rijderscommissie

(Kandidaten kunnen zich hiervoor opgeven tot 3 dagen voor de ledenvergadering);

 • Bestuursverkiezing : Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Tonnie van Laar en Rob Vernet

(Kandidaten kunnen zich hiervoor opgeven tot 3 dagen voor de ledenvergadering);

 • Pauze;
 • Rondvraag;
 • Sluiting en borrelen.
 • Vragen en ideeën gaarne ruim voor de vergadering mailen of naar ons opsturen.

Wij wensen jullie nog een gezond, voorspoedig en sportief 2018 toe.

 VMCN

Vintage Motocross Club Nederland

Scroll to top