Laatste Nieuws

Toevoeging/handhaving reglement VMCN

Beste VMCN leden/rijders,

Het seizoen 2017 is weer begonnen, en we hebben met elkaar een mooie
openingswedstrijd gehad. Jullie waren in grote getale naar St.
Isidorushoeve gekomen, hartelijk dank daarvoor.

Tijdens deze eerste wedstrijd hebben we ook een tweetal zaken opgemerkt.
Deze zaken hebben we tijdens onze bestuursvergadering besproken, en willen
we via dit bericht aan jullie toelichten.

* Pré 90/95 voorvorken:

In de pré 90/95 klasse is ons op diverse manieren kenbaar geworden dat er
gereden wordt met te moderne voorvorken. Indien we deze regel waterdicht
willen hanteren, dienen we van elk merk, elk type en elk bouwjaar motor
verstand te hebben en te weten welke vorken er destijds in de motoren
gemonteerd zaten. Dit is haast onmogelijk, en daarnaast onhaalbaar om dit
elke wedstrijd te kunnen controleren gezien de grote verschillen. Na enige
research en overleg zijn we tot de volgende regel gekomen:

- De diameter van de binnenpoot mag maximaal 45mm bedragen.

Onder deze regel vallen vrijwel 100% van de voorvorken welke destijds te
koop waren, en is het op een reële manier te controleren en handhaven.

Wanneer er gereden wordt met een voorvork welke niet voldoet aan deze
regel (diameter binnenpoot groter dan 45mm), dient de rijder zelf aan te
tonen dat deze te verkrijgen was tijdens de jaren welke voldoen aan het
reglement. Valt de diameter van de binnenpoot wel binnen het reglement van
45mm, maar twijfelt het bestuur of deze vork Pré 95 is, dient de rijder
aan te tonen dat deze vork in die tijd verkrijgbaar was.

Wanneer de voorvork niet voldoet aan het reglement, zal de desbetreffende
rijder zonder transponder moeten rijden. Om de rijders een maand de tijd
te geven om de voorvork aan te passen, is deze regel vanaf 4 mei 2017 van
kracht (vanaf de wedstrijd in Geldermalsen).
____________________________________________________________

* Fuik/Start opstelling

Afgelopen jaar hebben we het al een keer aangekaart, maar opnieuw blijkt
dat tijdens de eerste wedstrijd van 2017 al weer voorgekomen is. De
opstelling in de fuik voor de 1e manche verloopt via loting, en de
opstelling van de 2e manche verloopt via uitslag van de 1e manche.

In St. Isidorushoeve hebben we al klachten gehad, dat er door rijders is
voorgekropen bij het naar het starthek toe rijden. Iedereen heeft evenveel
kans op een goed of slecht lootje, het nummer waar je opgesteld staat in
de fuik dien je aan te houden!!!

In het reglement wordt er niet specifiek iets vermeld over het voorkruipen
/ lootjes wisselen in de fuik, maar als bestuur vinden wij dit wel vallen
onder “zeer onsportief gedrag”. Wij willen dit dan ook op geen enkele
wedstrijd meer zien gebeuren, maar vinden ook dat de rijders onder elkaar
dit mede op moeten lossen. We zijn allemaal volwassen mensen en rijder
allemaal voor ons plezier, wanneer je opmerkt dat er iemand voorkruipt
en/of lootje wisselt, wijs je deze rijder hier direct op aan.

--
Met vriendelijke groet, with kind regards,

VMCN
Vintage Motocross Club Nederland

Scroll to top