Laatste Nieuws

Uitnodiging ledenvergadering 2017

Beste sportvrienden,                                           
Namens het bestuur nodigen we jullie bij deze uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering van de VMCN, die wordt gehouden op Zondag middag 29-1-2017

Locatie :           Boerengolf,  Achterdijk 57 , 5321 JB, Hedel.       ( www.boerengolfhedel.nl)

Zaal open: 13.30       Start vergadering: 14.00 uur.
AGENDA:

 • Openingswoord door de voorzitter;
 • Vaststelling agenda;
 • Vaststelling notulen jaarvergadering 2016;
 • Jaaroverzicht 2016 en vooruitzichten 2017;
 • Financieel verslag door de penningmeester;
 • Ingekomen stukken;
 • Reglementen en eventuele wijzigingen, klasse indeling, statuten;
 • Presentatie site (Uitleg digitale kalender)
 • Wedstrijd kalender 2017;
 • Rijderscommissie

(Kandidaten kunnen zich hiervoor opgeven tot 3 dagen voor de ledenvergadering, classic 50cc heeft op dit moment geen rijderscommissie waardoor er hiervoor minimaal 2 kandidaten benodigd zijn); er zijn momenteel 4 aanmeldingen binnen.

 • Bestuursverkiezing : Aftredend en herkiesbaar is: Bart van Dulmen

(Kandidaten kunnen zich hiervoor opgeven tot 3 dagen voor de ledenvergadering);

 • Pauze;
 • Rondvraag;
 • Sluiting en borrelen.

Zoals altijd weten wij dat ieder jaar de opkomst op onze ledenvergadering groot is. Dit getuigt niet alleen van interesse maar ook van betrokkenheid van jullie naar onze club.
Vragen en ideeën gaarne ruim voor de vergadering mailen of naar ons opsturen.
Wij wensen jullie nog een gezond, voorspoedig en sportief 2017 toe.

 

VMCN

Vintage Motocross Club Nederland

Scroll to top