Uncategorized

Kalender 2019

De kalender 2019 staat op de site.

zie https://vmcn.mx/kalender-2019

Ledenvergadering 2019

Beste sportvrienden, Ammerzoden 6-1-2019,

Namens het bestuur nodigen we jullie bij deze uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering van de VMCN, die wordt gehouden op

Zondag middag 27-1-2019.

Locatie : Boerengolf, Achterdijk 57 , 5321 JB, Hedel. ( www.boerengolfhedel.nl) Zaal open: 13.30 Start vergadering: 14.00 uur.

AGENDA:

• Openingswoord door de voorzitter; • Vaststelling agenda;

• Vaststelling notulen jaarvergadering 2018;

• Jaaroverzicht 2018 en vooruitzichten 2019;

• Financieel verslag door de penningmeester inclusief kascontrole;

• Ingekomen stukken;

• Reglementen en eventuele wijzigingen, klasse indeling, statuten;

• Rijderscommissie (Kandidaten kunnen zich hiervoor opgeven tot 3 dagen voor de ledenvergadering);

• Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Tonnie van Laar en Thijs Keustermans. (We zijn op zoek naar 1 nieuw bestuurslid, specifiek gericht voor onderhoud van de website en facebook pagina. Kandidaten kunnen zich hiervoor opgeven tot 3 dagen voor de ledenvergadering);

• Wedstrijd kalender 2019;

• Pauze; • Rondvraag;

• Sluiting en borrelen. Vragen en ideeën gaarne ruim voor de vergadering mailen naar: bart@vmcn-mx.nl of ronald@roenhorst.info Wij wensen jullie nog een gezond, voorspoedig en sportief 2019 toe. VMCN Vintage Motocross Club Nederland

Inschrijven 2019

Beste leden,

het verlengen van jullie lidmaatschap is mogelijk vanaf 1 Januari 2019.

Zoals gebruikelijk is het voor leden voldoende om de contributie (€35) over te maken naar het volgende rekeningnummer onder vermelding van je transpondernummer.

Opnieuw inschrijven via het formulier is dus NIET nodig.

Bij wijzigingen aub een mail sturen naar bart@vmcn-mx.nl

IBAN NL05RABO0102635471
ten name van: VMCN

 

Getting ready for summer fun

Always strive for better work. Never stop learning. Have fun a clear plan for a new project or just an idea on a napkin?  Sky, land, and sea disappear together out of the world..

Continue Reading

Easily post videos and galleries

Always strive for better work. Never stop learning. Have fun a clear plan for a new project or just an idea on a napkin?  Sky, land, and sea disappear together out of the world..

Continue Reading

Motocross Racing Starts Soon

Always strive for better work. Never stop learning. Have fun a clear plan for a new project or just an idea on a napkin?  Sky, land, and sea disappear together out of the world..

Continue Reading

Scroll to top