Laatste Nieuws

Aan alle rijders die in de dag prijzen vallen.

Aan alle rijders die in de dag prijzen vallen.
Hieronder een regel uit het reglement 2016

Puur om onduidelijkheden te voorkomen
======================
6.7 Aan de organiserende motorsportverenigingen wordt gevraagd om voor de
dagwinnaars van elke klasse een
prijs ter beschikking te stellen. Wanneer een rijder die wordt gehuldigd
voor het dag resultaat niet komt
opdagen bij de prijsuitreiking zonder afmelding bij het bestuur van de
VMCN (dus niet organiserende club
en/of rijderscommissie) wordt degene 5 punten in mindering gebracht voor
het kampioenschap.
======================
Scroll to top